Шәкәрім Құдайбердиев

Бейнет көрме, біреуге бейнет берме,
«Дүние – алдамшы, өмір – қу» деп елірме.
Қамдан, сақтан, қалғып бақ, бәле келсе,
«Бәрін құдай қылады» дегенге ерме.