Күлтегін

Әкем өліп, жетіде
Жетім қалған Күлтегін
Анам Ұмай бағына
Ер атанған Күлтегін
Он алтыда ағамның
Елі-жұртын көбейтті
Алдындағы қағанның
Жерін әбден кеңейтті.
Соғдыларға аттанды,
Талқандадық, мақтандық.
Оңтұтық пен Табғашты
Қудық біздер, жау қашты.

(Күлтегін)