Қорқыт

Инабатты болса – әйел көрікті,
Ақсақалы жарасса – шал көрікті,
Сүйікті болса – ағайын көрікті,
Үлкен шаңырақтың жанында отау көрікті
Жібек шатырдың жібі көрікті.
Өнегелі болса бала көрікті.