Тоныкөк

Түркі келіп жатыр деп,
Тоныкөк келіп жатыр деп,
Түстіктен ел жиналды,
Батыстан ел жиналды.
Шығыстан ел жиналды.

(Тоныкөк)